Få den bedste hjælp til hele familien med en professionel alkoholbehandling

02 juni 2020 Astrid Pedersen

Er en af dine nærmeste havnet i alkoholmisbrug, bør du reagere prompte. Dette gælder også hvis der er tale om din kæreste eller ægtefælle – og hvis der er børn inde i billedet er det særdeles vigtigt at du tager affære med det samme.

Det er nemlig utroligt skadeligt for børn at vokse op i et misbrugsramt hjem. Har I boet under samme tag som den alkoholiserede forælder i flere år har du selv såvel som børnene muligvis allerede tillært jer et handle mønster, som i fagsprog kaldes for medmisbruger adfærd. Denne adfærd indbefatter at stikke hvide løgne til arbejdsgiver, venner og familie for at dække over den misbrugsramte, gå som på æggeskaller i huset når far eller mor sover brandert ud, og opføre sig på ganske bestemte måder når den misbrugsramte forælder er påvirket.

Dette er selvfølgelig ikke børnenes skyld – og du har helt sikkert blot indordnet dig under forholdene. Men det er vigtigt at denne adfærd stopper, og at den alkoholiserede part kommer under behandling. Og samtidig bør du og børnene få hjælp, således at misbruget ikke sætter sig som et traume i familien.

Hvor kan min misbrugsramte familie få den bedste hjælp?

Hos Behandlingscenter Stien kan du og dine børn få tilbudt et sideløbende familie forløb mens den misbrugsramte gennemgår afrusning og alkoholbehandling. Et familieforløb kan hjælpe familien med at bearbejde den sorg, som misbruget har medført, og samtidig give den de redskaber som skal til for at styrke sammenhængskraften i familien.- de øvrige familiemedlemmer vil blive rustet til at opbygge det fundament som skal til for at kunne fungere som vigtige støttepiller for den misbrugsramte når han eller hun kommer ud på den anden side og skal genoptage tilværelsen uden misbrug eller afhængighed.

Du kan få mere information om Stien Behandlingscenter alkoholbehandling via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder