Det er bedst med stressforebyggelse

Jeg tror på, at forbyggelse er langt mere effektivt end at afhjælpe. Både i forhold til sygdom, men også bare generelt med andre ting. Det kunne være f.eks. være stressforebyggelse. Jeg tror at det kommer en til gode, hvis man hele tiden lytter til sin krop.